Update cookies preferences
Promotic

AlignValue - vlastnost objektu tvTicks

Popis:
Hodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám.
Syntaxe:
Variant AlignValue
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota zarovnání" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost je nevyužita, pokud hodnota ve vlastnosti AlignType je menší než 2. Pokud hodnota je větší nebo rovno 2, pak určuje zarovnání hlavních dílků stupnice.
Viz také:
- tvTicks.CountValue (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.AlignValue = 1/4;

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.AlignValue = 0;
Příklad2:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r.o.