Promotic

AlignValue - vlastnost objektu tvTicks

Popis:
Hodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám.
Syntaxe:
Variant AlignValue
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota zarovnání" tohoto objektu.
 
Vlastnost je nevyužita, pokud hodnota ve vlastnosti AlignType je menší než 2. Pokud hodnota je větší nebo rovno 2, pak určuje zarovnání hlavního dílku stupnice.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.AlignValue = 1/4;

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.AlignValue = 0;
Příklad2:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r. o.