Promotic

CountType - vlastnost objektu tvTicks

Popis:
Typ určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky.
Umístění hlavních dílků nebo čar vůči hodnotám je dáno podle nastavení vlastnosti AlignType.
Syntaxe:
String CountType
Hodnoty:
"auto" (přednastaveno) - Počet hlavních dílků je spočten automaticky podle aktuálního rozsahu (délky) osy. Vlastnost CountValue je nevyužita.
"distancevalue" - Hodnota ve vlastnosti CountValue určuje vzdálenost dvou dílků v jednotkách osové veličiny.
V případě hodnotové osy (Y-ové) je to reálné číslo - určuje vzdálenost dvou hlavnich dilků.
V případě časové osy je to reálné číslo - určuje vzdálenost ve dnech, například hodnota 1/12 znamená diferenci 2 hodiny, hodnota 1 diferenci 1 den.
"sec" - Volba platná pouze pro časovou osu. Význam je stejný jako v případě hodnoty parametru distancevalue, jen ve vlastnosti CountValue je hodnota diference zadána v sekundách. Určuje vzdálenost dvou dílků v jednotkách osové veličiny, například hodnota 3 znamená diferenci 3 sekundy.
"min" - Volba platná pouze pro časovou osu. Význam je stejný jako v případě hodnoty parametru distancevalue, jen ve vlastnosti CountValue je hodnota diference zadána v minutách. Například hodnota 2 znamená diferenci 2 minuty.
"hour" - Volba platná pouze pro časovou osu. Význam je stejný jako v případě hodnoty parametru distancevalue, jen ve vlastnosti CountValue je hodnota diference zadána v hodinách. Například hodnota 3.5 znamená diferenci 3 a půl hodiny.
"day" - Volba platná pouze pro časovou osu. Význam je stejný jako v případě hodnoty parametru distancevalue, jen ve vlastnosti CountValue je hodnota diference zadána ve dnech. Například hodnota 5 znamená diferenci 5 dnů.
"distancepercent" - Hodnota ve vlastnosti CountValue určuje vzdálenost dvou dílků (čar) v procentech délky osy. Například hodnota 30 znamená, že vzdálenost dvou hlavních dílků je 30/100 délky osy.
"count" - Vlastnost CountValue určuje počet hlavních dílků (čar).
"trendpoints" - Platná volba pouze pro mřížku časové osy (objekt tvTicks) patřící k objektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "trendpoints" 'je DOBŘE

Čáry mřížky časové osy jsou u naměřených hodnot.
"scaleticksmain" - Platná volba pouze pro mřížku (pro objekt tvTicks) patřící k objektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "scaleticksmain" 'je DOBŘE
oTView.ScaleTime.Ticks.CountType = "scaleticksmain" 'je ŠPATNĚ

Počet je stejný jako počet zadaný ve vlastnosti CountType objektu tvTicks patřící k objektu tvScale, tzn. počet čar mřížky (rastru) bude přesně stejný jako počet hlavních dílků stupnice (hodnotové nebo časové). Má smysl nastavovat současně s nastavením vlastnosti AlignType na hodnotu 10.
"scaleticksall" - Platná volba pouze pro mřížku (pro objekt tvTicks) patřící k objektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "scaleticksall" 'je DOBŘE
oTView.ScaleTime.Ticks.CountType = "scaleticksall" 'je ŠPATNĚ

Počet je stejný jako počet zadaný ve vlastnosti CountType objektu tvTicks patřící k objektu tvScale, tzn. počet čar mřížky (rastru) bude přesně stejný jako počet hlavních a vedlejších dílků stupnice (hodnotové nebo časové). Má smysl nastavovat současně s nastavením vlastnosti AlignType na hodnotu 10.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ určení počtu dílků" tohoto objektu.
 
A také v konfigurátorech:
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.CountType = "count";
oTicks.CountValue = 4;

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.CountType = "distancevalue";
oTicks.CountValue = 200;
Příklad2:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r.o.