Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CountType - właściwość obiektu tvTicks

Opis:
Typ określenia ilości głównych wskazów-opisów podziałki lub linii siatki.

Zamieszczenie głównych wskazów lub linii wobec wartości jest określone według ustawienia właściwości AlignType.

Składnia:
String CountType
Wołanie:
oTicks.CountType = s
Wartości:
"auto" (domyślnie) - Ilość głównych wskazów jest automatycznie policzona wg aktualnego zakresu (długości) osi. Właściwość CountValue jest niewykorzystana.
"distancevalue" - Wartość we właściwości CountValue określa odległość dwu wskazów w jednostkach osi.

W przypadku osi wartości (Y) chodzi o liczbę rzeczywistą - określa odległość dwu głównych wskazów.

W przypadku osi czasu chodzi o liczbę rzeczywistą - określa odległość w dniach, na przykład wartość 1/12 oznacza różnicę 2 godziny, wartość 1 różnicę 1 dzień.

"sec" - Wybór ważny tylko dla osi czasu. Znaczenie identyczne jak w przypadku wartości parametru distancevalue, tylko we właściwości CountValue wartść różnicy jest określona w sekundach. Określa odległość dwu wskazów w jednostkach osi, na przykład wartość 3 oznacza różnicę 3 sekundy.
"min" - Wybór ważny tylko dla osi czasu. Znaczenie identyczne jak w przypadku wartości parametru distancevalue, tylko we właściwości CountValue wartść różnicy jest określona w minutach. Na przykład wartość 2 oznacza różnicę 2 minuty.
"hour" - Wybór ważny tylko dla osi czasu. Znaczenie identyczne jak w przypadku wartości parametru distancevalue, tylko we właściwości CountValue wartść różnicy jest określona w godzinach. Na przykład wartość 3.5 oznacza różnicę 3 i pół godziny.
"day" - Wybór ważny tylko dla osi czasu. Znaczenie identyczne jak w przypadku wartości parametru distancevalue, tylko we właściwości CountValue wartść różnicy jest określona w dniach. Na przykład wartość 5 oznacza różnicę 5 dni.
"distancepercent" - Wartość we właściwości CountValue określa odległość dwu wskazów (linii) w procentach długości osi. Na przykład wartość 30 oznacza, że odległość dwu głównych wskazów jest 30/100 długości osi.
"count" - Właściwość CountValue określa ilość głównych wskazów (linii).
"trendpoints" - Wybór ważny tylko dla siatki osi czasu (obiekt tvTicks) należącej do obiektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "trendpoints" 'jest DOBRZE

Linie siatki osi czasu są przy wartościach zmierzonych.

"scaleticksmain" - Wybór ważny tylko dla siatki (dla obiektu tvTicks) należący do obiektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "scaleticksmain" 'jest DOBRZE
oTView.ScaleTime.Ticks.CountType = "scaleticksmain" 'jest ŹLE

Ilość jest identyczna jak ilość określona w właściwości CountType obiektu tvTicks należącego do obiektu tvScale, tzn. ilość linii siatki (rastra) będzie dokładnie taka sama jak ilość głównych wskazów podziałki (wartości lub czasu). Ma sens ustawiać równocześnie z ustawieniem właściwości AlignType na wartość 10.

"scaleticksall" - Wybór ważny tylko dla siatki (dla obiektu tvTicks) należącej do obiektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "scaleticksall" 'jest DOBRZE
oTView.ScaleTime.Ticks.CountType = "scaleticksall" 'jest ŹLE

Ilość jest identyczna jak ilość określona w właściwości CountType obiektu tvTicks należącego do obiektu tvScale, tzn. ilość linii siatki (rastra) będzie dokładnie taka sama jak ilość wszystkich wskazów, również głównych podziałki (wartości lub czasu). Ma sens ustawiać równocześnie z ustawieniem właściwości AlignType na wartość 10.

Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ określenia ilości wskazów" tego obiektu. Oraz również w konfiguratorach:
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ScaleValue (właściwość)
- PmgTrendViewer.ScaleTime (właściwość)
- PmgTrendViewer.GridValue (właściwość)
- PmgTrendViewer.GridTime (właściwość)
- tvTicks.AlignType (właściwość)
Przykład:
Patrz przykłady w opisie obiektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice