Update cookies preferences
Promotic

CountType - właściwość obiektu tvTicks

Opis:
Typ określenia ilości wskazów głównych-opisów podziałki lub linii siatki.
Zamieszczenie wskazów głównych lub linii wobec wartości jest określone według ustawienia właściwości AlignType.
Składnia:
String CountType
Wartości:
"auto" (domyślnie) - Ilość wskazów głównych jest automatycznie policzona według aktualnego zakresu (długości) osi. Właściwość CountValue jest niewykorzystana.
"distancevalue" - Wartość we właściwości CountValue określa odległość dwu wskazów w jednostkach osi.
W przypadku osi wartości (Y) chodzi o liczbę rzeczywistą - określa odległość dwu głównych wskazów.
W przypadku osi czasu chodzi o liczbę rzeczywistą - określa odległość w dniach, na przykład wartość 1/12 oznacza różnicę 2 godziny, wartość 1 różnicę 1 dzień.
"sec" - Opcja ważna tylko dla osi czasu. Znaczenie identyczne jak w przypadku wartości parametru distancevalue, tylko we właściwości CountValue wartość różnicy jest określona w sekundach. Określa odległość dwu wskazów w jednostkach osi, na przykład wartość 3 oznacza różnicę 3 sekundy.
"min" - Opcja ważna tylko dla osi czasu. Znaczenie identyczne jak w przypadku wartości parametru distancevalue, tylko we właściwości CountValue wartość różnicy jest określona w minutach. Na przykład wartość 2 oznacza różnicę 2 minuty.
"hour" - Opcja ważna tylko dla osi czasu. Znaczenie identyczne jak w przypadku wartości parametru distancevalue, tylko we właściwości CountValue wartość różnicy jest określona w godzinach. Na przykład wartość 3.5 oznacza różnicę 3 i pół godziny.
"day" - Opcja ważna tylko dla osi czasu. Znaczenie identyczne jak w przypadku wartości parametru distancevalue, tylko we właściwości CountValue wartość różnicy jest określona w dniach. Na przykład wartość 5 oznacza różnicę 5 dni.
"distancepercent" - Wartość we właściwości CountValue określa odległość dwu wskazów (linii) w procentach długości osi. Na przykład wartość 30 oznacza, że odległość dwu wskazów głównych jest 30/100 długości osi.
"count" - Właściwość CountValue określa ilość wskazów głównych (linii).
"trendpoints" - Opcja ważna tylko dla siatki osi czasu (obiekt tvTicks) należącej do obiektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "trendpoints" 'jest DOBRZE

Linie siatki osi czasu są przy wartościach zmierzonych.
"scaleticksmain" - Opcja ważna tylko dla siatki (dla obiektu tvTicks) należący do obiektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "scaleticksmain" 'jest DOBRZE
oTView.ScaleTime.Ticks.CountType = "scaleticksmain" 'jest ŹLE

Ilość jest identyczna jak ilość określona we właściwości CountType obiektu tvTicks należącego do obiektu tvScale, tzn. ilość linii siatki (rastra) będzie dokładnie taka sama jak ilość wskazów głównych podziałki (wartości lub czasu). Ma to sens ustawiać równocześnie z ustawieniem właściwości AlignType na wartość 10.
"scaleticksall" - Opcja ważna tylko dla siatki (dla obiektu tvTicks) należącej do obiektu tvGrid, tzn.
oTView.GridTime.Ticks.CountType = "scaleticksall" 'jest DOBRZE
oTView.ScaleTime.Ticks.CountType = "scaleticksall" 'jest ŹLE

Ilość jest identyczna jak ilość określona we właściwości CountType obiektu tvTicks należącego do obiektu tvScale, tzn. ilość linii siatki (rastra) będzie dokładnie taka sama jak ilość głównych i wskazów pozostałych podziałki (wartości lub czasu). Ma to sens ustawiać równocześnie z ustawieniem właściwości AlignType na wartość 10.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ określenia ilości wskazów" tego obiektu.
 
Oraz również w konfiguratorach:
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ScaleValue (właściwość)
- PmgTrendViewer.ScaleTime (właściwość)
- PmgTrendViewer.GridValue (właściwość)
- PmgTrendViewer.GridTime (właściwość)
- tvTicks.AlignType (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.CountType = "count";
oTicks.CountValue = 4;

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.CountType = "distancevalue";
oTicks.CountValue = 200;
Przykład2:
Patrz przykłady w opisie obiektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r.o.