Promotic

Podziałka osi wartości - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienia właściwości podziałki wartości.
Konfiguratory:
UmieszczenieTyp lokalizacji podziałki wartości lub podziałki czasu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Location.
0 - niewidoczna
1 - lewa strona
2 - prawa strona
3 - obie strony
Kierunek wzrostu wartościKierunek wyświetlania wartości na osi czasu lub na osi wartości
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Direction.
0 - z dołu w górę
1 - z góry w dół
Odległość kresek podziałkiOdległość podziałki od obszaru wykresu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Distance.
Odległość deskrypcji podziałkiOdległość deskrypcji podziałki od głównych wskazów podziałki (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelDistance.
Główne wskazy podziałki
Typ wyrównaniaTyp wyrównania głównych wskazów podziałki względem wartości na osi (pionowej).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignType.
Uwaga! Wyrównanie podziałki nie działa w Webie a lokalnie działa z ograniczeniami. Jest zalecane nie stosowanie (przestarzałe) i pozostaje tylko z powodu kompatybilności.
0 - Żadne wyrównanie
1 - Automatyczne
2 - Według wartości bezwzględnej
3 - Według procentu długści osi wartości
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania Znaczenie wartości jest zależne od ustawienia konfiguratora "Typ wyrównania".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignValue.
Uwaga! Wyrównanie podziałki nie działa w Webie a lokalnie działa z ograniczeniami. Jest zalecane nie stosowanie (przestarzałe) i pozostaje tylko z powodu kompatybilności.
Typ określenia ilości wskazówTyp określenia ilości wskazów głównych-deskrypcji podziałki
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountType.
0 - automatycznie
10 - według odległości dwu wskazów
20 - według odległości wskazów - procent z długości osi wartości
25 - według ilości
Wartość określa ilość wskazówIlość deskripcii wskazów głównych podziałki
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.
Kolor wskazówKolor wskazów głównych podziałki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksColor.
Długość wskazówDługość kreski wskazów głównych (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksLength.
Szerokość wskazówSzerokość linii wskazów głównych (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksWidth.
Wskazy podziałki
Ilośćwskazów pozostałych w pomiędzy dwoma wskazami głównymiIlość wskazów pozostałych w pomiędzy dwoma wskazami głównymi.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksNum.
Kolor wskazówKolor wskazów pozostałych podziałki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksColor.
Długość wskazówDługość kreski wskazów pozostałych (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksLength.
Szerokość wskazówSzerokość linii wskazów pozostałych (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksWidth.
Deskrypcje podziałki
Widoczność:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelVisible oraz LabelBorderVisible
Kolor:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelColor oraz LabelBorderColor
Czcionka:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFont oraz LabelBorderFont
Typ formatu:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFormatType oraz LabelBorderFormatType
Wartość formatu:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFormat oraz LabelBorderFormat

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.