Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Podziałka osi czasu

Opis:
Ustawienia właściwości osi czasu
Pozycje konfiguracji:
UmieszczenieTyp lokalizacji podziałki wartości/czsu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Location.

0 - niewidoczna
1 - dolna strona
2 - górna strona
3 - obie strony
Kierunek wzrostu wartościKierunek wyświetlania wartości na osi czasu/wartości

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Direction.

0 - z lewej w prawo
1 - z prawej w lewo
Odległość kresek podziałkiOdległość podziałki od obszaru wykresu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Distance.

Odelgłość deskrypcji podziałkiOdległość deskrypcji podziałki od głównych wskazów podziałki (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelDistance.

Główne wskazy podziałki
Typ wyrównaniaTyp wyrównania głównych wskazów podziałki
0 - Żadne wyrównanie
1 - Automatyczne
2 - Wg. bezwzględnej wartości czasu
3 - Wg. procentu długści osi czasu
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania deskrypcji wskazów głównych podziałki względem wartości. Znaczenie jest zależne od wartości "Typ wyrównania".

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignValue.

Uwaga! Wyrównanie podziałki nie działa w Webie a lokalnie działa z ograniczeniami. Zalecane jest nie stosowanie (przestarzałe) i pozostaje tylko z powodu kompatybilności.

Typ określenia ilości wskazówTyp określenia ilości wskazów głównych-deskrypcji podziałki lub linii siatki
0 = automatycznie
10 = wg. odległości dwu wskazów
11 = wg. odległości dwu wskazów - w sekundach
12 = wg. odległości dwu wskazów - w minutach
13 = wg. odległości dwu wskazów - w godzinach
14 = wg. odległości dwu wskazów - w dniach
20 = wg. odległości wskazów - procent z długości osi czasu
25 = wg. określenia ilości
Wartość określa ilość wskazów, patrz 'Ilość wskazów'Ilość wskazów głównych podziałki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.

Kolor wskazówKolor wskazów głównych podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksColor.

Długość wskazówDługość kreski wskazów głównych (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksLength.

Szerokość wskazówSzerokość linii wskazów głównych (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksWidth.

Wskazy podziałki
Ilość wskazów pomiędzy dwoma wskazami głównymiIlość wskazów pomiędzy dwoma wskazami głównymi.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksNum.

Kolor wskazówKolor wskazów podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksColor.

Długość wskazówDługość wskazów (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksLength.

Szerokość wskazówDługość kreski wskazów (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksWidth.

Deskrypcje podziałki
Widoczność:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelVisible oraz LabelBorderVisible
Kolor:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelColor oraz LabelBorderColor
Czcionka:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFont oraz LabelBorderFont
Typ formatu:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFormatType oraz LabelBorderFormatType
Wartość formatu:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFormat oraz LabelBorderFormat

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice