Update cookies preferences
Promotic

Podziałka osi czasu - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienia właściwości podziałki czasu.
Konfiguratory:
UmieszczenieTyp lokalizacji podziałki wartości lub podziałki czasu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Location.
0 - niewidoczna
1 - dolna strona
2 - górna strona
3 - obie strony
Kierunek wzrostu wartościKierunek wyświetlania wartości na osi czasu lub na osi wartości
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Direction.
0 - z lewej w prawo
1 - z prawej w lewo
Odległość kresek podziałkiOdległość podziałki od obszaru wykresu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Distance.
Odległość deskrypcji podziałkiOdległość deskrypcji podziałki od głównych wskazów podziałki (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelDistance.
Główne wskazy podziałki
Typ wyrównaniaTyp wyrównania wskazów głównych podziałki
0 - Żadne wyrównanie
1 - Automatyczne
2 - Według bezwzględnej wartości czasu
3 - Według procentu długści osi czasu
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania deskrypcji wskazów głównych podziałki względem wartości. Znaczenie jest zależne od wartości "Typ wyrównania".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignValue.
Uwaga! Wyrównanie podziałki nie działa w Webie a lokalnie działa z ograniczeniami. Jest zalecane nie stosowanie (przestarzałe) i pozostaje tylko z powodu kompatybilności.
Typ określenia ilości wskazówTyp określenia ilości wskazów głównych-deskrypcji podziałki lub linii siatki
0 = automatycznie
10 = według odległości dwu wskazów
11 = według odległości dwu wskazów - w sekundach
12 = według odległości dwu wskazów - w minutach
13 = według odległości dwu wskazów - w godzinach
14 = według odległości dwu wskazów - w dniach
20 = według odległości wskazów - procent z długości osi czasu
25 = według określenia ilości
Wartość określa ilość wskazów, patrz 'Ilość wskazów'Ilość wskazów głównych podziałki
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.
Kolor wskazówKolor wskazów głównych podziałki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksColor.
Długość wskazówDługość kreski wskazów głównych (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksLength.
Szerokość wskazówSzerokość linii wskazów głównych (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksWidth.
Wskazy podziałki
Ilość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma wskazami głównymiIlość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma wskazami głównymi.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksNum.
Kolor wskazówKolor wskazów pozostałych podziałki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksColor.
Długość wskazówDługość wskazów pozostałych (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksLength.
Szerokość wskazówDługość kreski wskazów pozostałych (w pikselach).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksWidth.
Deskrypcje podziałki
Widoczność:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelVisible oraz LabelBorderVisible
Kolor:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelColor oraz LabelBorderColor
Czcionka:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFont oraz LabelBorderFont
Typ formatu:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFormatType oraz LabelBorderFormatType
Wartość formatu:Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFormat oraz LabelBorderFormat

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.