Update cookies preferences
Promotic

Siatka osi czasu - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienia właściwości siatki osi czasu.
Konfiguratory:
WidocznośćWidoczność linii siatki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.
KolorKolor linii siatki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.
SzerokośćSzerokość linii siatki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.
Typ liniiTyp linii siatki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LineType.
0 - linia ciągła
1 - linia kreskowa
2 - linia wielopunktowa
3 - linia złożona punktowa
4 - linia złożona dwupunktowa
Typ wyrównaniaTyp wyrównanie wskazów głównych podziałki, linii siatki względem wartości na osi.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignType.
0 - Żadne wyrównanie
1 - Automatyczne
2 - Według bezwzględnej wartości czasu
3 - Według procentu długści osi czasu
10 - Tak samo jak wskazy główne podziałki
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania wskazów głównych deskrypcji podziałki względem wartości. Znaczenie jest zależne od wartości "Typ wyrównania".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignValue.
Ilość liniiTyp określenia ilości wskazów głównych-deskrypcji podziałki lub linii siatki
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountType.
0 - automatycznie
10 - według odległości dwu wskazów
11 - według odległości dwu wskazów - w sekundach
12 - według odległości dwu wskazów - w minutach
13 - według odległości dwu wskazów - w godzinach
14 - według odległości dwu wskazów - w dniach
20 - według odległości wskazów - procent z długości osi czasu
25 - według ilości wskazów
40 - Linie tylko w punktach
70 - Linie tylko przy wskazów głównych podziałki
80 - Przy wskazów głównych i wskazów pozostałych podziałki
Wartość określająca ilość liniiIlość wskazów głównych podziałki
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.