Promotic

AlignValue - właściwość obiektu tvTicks

Opis:
Wartość wyrównania wskazów głównych opisów podziałki wobec wartości.
Składnia:
Variant AlignValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość wyrównania" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest niewykorzystany, jeżeli wartość we właściwości AlignType jest mniejsze niż 2. Jeżeli wartość jest większe lub równe 2, wtedy określa wyrównanie wskazów głównych podziałki.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ScaleValue (właściwość)
- PmgTrendViewer.ScaleTime (właściwość)
- tvTicks.CountValue (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.AlignValue = 1/4;

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.AlignValue = 0;
Przykład2:
Patrz przykłady w opisie obiektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r.o.