Promotic

Mřížka časové osy - konfigurační okno

Popis:
Nastavení vlastností mřížky časové osy.
Konfigurátory:
ViditelnostViditelnost čar mřížky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Visible.
BarvaBarva čar mřížky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Color.
ŠířkaŠířka čár mřížky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Width.
Typ čáryTyp čáry mřížky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LineType.
0 - čára plná
1 - čára čárkovaná
2 - čára tečkovaná
3 - čára čerchovaná
4 - čára dvojitě čerchovaná
Typ zarovnáníTyp zarovnání hlavních dílků stupnice, čar mřížky vůči hodnotám na ose.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AlignType.
0 - Žádné zarovnání
1 - Automatické
2 - Podle absolutní hodnoty času
3 - Procento z délky časové osy
10 - Stejně jako jsou hlavní dílky stupnice
Hodnota zarovnáníHodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám. Význam závisí na hodnotě "Typ zarovnání".
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AlignValue.
Počet čarTyp určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountType.
0 - automaticky
10 - podle vzdálenosti dvou dílků
11 - podle vzdálenosti dvou dílků - v sekundách
12 - podle vzdálenosti dvou dílků - v minutách
13 - podle vzdálenosti dvou dílků - v hodinách
14 - podle vzdálenosti dvou dílků - ve dnech
20 - podle vzdálenosti dílků - procento z délky časové osy
25 - podle počtu dílků
40 - Čáry jen u bodů
70 - Čáry jen u hlavních dílků stupnice
80 - U hlavních dílků a vedlejších dílků stupnice
Hodnota pro početPočet hlavních dílků popisků stupnice
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountValue.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.