Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Stupnice času

Popis:
Nastavení vlastností časové stupnice
Konfigurační položky:
UmístěníTyp umístění stupnice hodnotové/časové

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Location.

0 - není zobrazena
1 - spodní strana
2 - horní strana
3 - obě strany
Směr růstu hodnotSměr vykreslování hodnot u časové/hodnotové stupnice

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Direction.

0 - zleva doprava
1 - zprava doleva
Vzdálenost čárek stupniceVzdálenost stupnice od plochy grafu

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Distance.

Vzdálenost popisků stupniceVzdálenost popisků stupnice od hlavních čarek stupnice (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelDistance.

Hlavní dílky stupnice
Typ zarovnáníTyp zarovnání hlavních dílků stupnice
0 - Žádné zarovnání
1 - Automatické
2 - Podle absolutní hodnoty času
3 - Procento z délky čas.osy
Hodnota zarovnáníHodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám. Význam závisí na hodnotě "Typ zarovnání".

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AlignValue.

Upozornění! Zarovnání stupnice není funkční na Webu a lokálně je funkční omezeně. Doporučuje se nepoužívat (zastaralé) a zůstává pouze z důvodu kompatability.

Typ určení počtu dílkůTyp určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky
0 = automaticky
10 = dle vzdálenosti dvou dílků
11 = dle vzdálenosti dvou dílků - v sekundách
12 = dle vzdálenosti dvou dílků - v minutách
13 = dle vzdálenosti dvou dílků - v hodinách
14 = dle vzdálenosti dvou dílků - ve dnech
20 = dle vzdálenosti dílků - procento z délky časové osy
25 = zadáním počtu
Hodnota určuje počet dílků, viz 'Počet dílků'Počet hlavních dílků popisků stupnice

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountValue.

Barva čárekBarva hlavních dílků stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TicksColor.

Délka čárekDélka čárky hlavních dílků (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TicksLength.

Šířka čárkyŠířka čárky hlavních dílků (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TicksWidth.

Vedlejší dílky stupnice
Počet vedlejších dílků v jednom hlavnímPočet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksNum.

Barva čárekBarva vedlejších dílků stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksColor.

Délka čárekDélka čárky vedlejších dílků (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksLength.

Šířka čárkyDélka čárky vedlejších dílků (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksWidth.

Popisky stupnice
Viditelnost:Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelVisible a LabelBorderVisible
Barva:Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelColor a LabelBorderColor
Písmo:Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelFont a LabelBorderFont
Typ formátu:Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelFormatType a LabelBorderFormatType
Hodnota formátu:Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelFormat a LabelBorderFormat

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice