Promotic

Stupnice časové osy - konfigurační okno

Popis:
Nastavení vlastností časové stupnice.
Konfigurátory:
UmístěníTyp umístění hodnotové stupnice nebo časové stupnice
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Location.
0 - není zobrazena
1 - spodní strana
2 - horní strana
3 - obě strany
Směr růstu hodnotSměr vykreslování hodnot na časové ose nebo na hodnotové ose
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Direction.
0 - zleva vpravo
1 - zprava doleva
Vzdálenost čárek stupniceVzdálenost stupnice od plochy grafu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Distance.
Vzdálenost popisků stupniceVzdálenost popisků stupnice od hlavních čarek stupnice (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelDistance.
Hlavní dílky stupnice
Typ zarovnáníTyp zarovnání hlavních dílků stupnice
0 - Žádné zarovnání
1 - Automatické
2 - Podle absolutní hodnoty času
3 - Procento z délky časové osy
Hodnota zarovnáníHodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám. Význam závisí na hodnotě "Typ zarovnání".
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AlignValue.
Upozornění! Zarovnání stupnice není funkční na Webu a lokálně je funkční omezeně. Doporučuje se nepoužívat (zastaralé) a zůstává pouze z důvodu kompatability.
Typ určení počtu dílkůTyp určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky
0 = automaticky
10 = podle vzdálenosti dvou dílků
11 = podle vzdálenosti dvou dílků - v sekundách
12 = podle vzdálenosti dvou dílků - v minutách
13 = podle vzdálenosti dvou dílků - v hodinách
14 = podle vzdálenosti dvou dílků - ve dnech
20 = podle vzdálenosti dílků - procento z délky časové osy
25 = zadáním počtu
Hodnota určuje počet dílků, viz 'Počet dílků'Počet hlavních dílků popisků stupnice
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountValue.
Barva čárekBarva hlavních dílků stupnice.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TicksColor.
Délka čárekDélka čárky hlavních dílků (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TicksLength.
Šířka čárkyŠířka čárky hlavních dílků (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TicksWidth.
Vedlejší dílky stupnice
Počet vedlejších dílků v jednom hlavnímPočet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksNum.
Barva čárekBarva vedlejších dílků stupnice.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksColor.
Délka čárekDélka čárky vedlejších dílků (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksLength.
Šířka čárkyDélka čárky vedlejších dílků (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksWidth.
Popisky stupnice
Viditelnost:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelVisible a LabelBorderVisible
Barva:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelColor a LabelBorderColor
Písmo:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelFont a LabelBorderFont
Typ formátu:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelFormatType a LabelBorderFormatType
Hodnota formátu:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelFormat a LabelBorderFormat

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.