Promotic

AlignType - vlastnost objektu tvTicks

Popis:
Typ zarovnání hlavních dílků stupnice (objektu tvScale) nebo čar mřížky (objektu tvGrid) vůči hodnotám na ose (časové/hodnotové).
Určuje, které hodnoty stupnice budou mít hlavní dílek (a tím i popisek = label) nebo čáru mřížky.
Například lze definovat, že popisek má být u hodnoty na časové ose v 10:00 hod a pak vždy každých 8 hodin.
Syntaxe:
Long AlignType
Hodnoty:
0 - Žádné zarovnání
1 (přednastaveno) - Automatické zarovnání podle aktuálního rozsahu osy. Vlastnost AlignValue je nevyužita.
2 - Hodnota ve vlastnosti AlignValue určuje absolutní hodnotu, na které má být umístěn hlavní dílek.
V případě hodnotové osy (Y-ové) je to reálné číslo. Například 0 ve vlastnosti AlignValue znamená, že popisek stupnice bude na hodnotě 0 a na každé další hodnotě podle určení počtu hlavních dílků CountType, CountValue.
V případě časové osy je to reálné číslo odpovídající absolutnímu času ve dnech. Například hodnota 1/4 ve vlastnosti AlignValue znamená, že hlavní dílek bude na hodnotě 06:00:00 hod., hodnota 0 znamená čas 00:00:00. Další hlavní dílky jsou určeny nastavením vlastností CountType, CountValue.
3 - Zarovnání v procentech.
Ve vlastnosti AlignValue je zadána hodnota, na které má být hlavní dílek v procentech vůči rozsahu (délce) osy. Například hodnota 30 znamená, že hlavní dílek bude i s popiskem v 30/100 délky osy (časové, hodnotové).
Další hlavní dílky jsou určeny nastavením vlastností CountType, CountValue.
10 - (platná volba pouze pokud hodnota vlastnosti je nastavena v objektu tvTicks patřícímu k objektu tvGrid)
Zarovnání je stejné jako zarovnání vlastnosti AlignType objektu tvTicks patřícímu k objektu tvScale, tzn. čáry mřížky (rastru) budou zarovnány přesně na hlavní dílky stupnice (hodnotové nebo časové).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ zarovnání" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;
Příklad2:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r.o.