Update cookies preferences
Promotic

TrendActive - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Index aktivního objektu tvTrend.
Syntaxe:
Long TrendActive
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Index určuje trend tvTrend, jehož průběh bude vykreslen úplně nahoře (nad ostatními) a jehož hodnotová stupnice bude vykreslena.
Tento aktivní trend lze získat metodou Trends(-4).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nTrendActive = oTView.TrendActive;   // Čtení z vlastnosti
oTView.TrendActive = 2;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.