Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendActive - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Index aktivního objektu tvTrend.
Syntaxe:
Long TrendActive
Volání:
oTView.TrendActive = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Index určuje trend tvTrend, jehož průběh bude vykreslen úplně nahoře (nad ostatními) a jehož hodnotová stupnice bude vykreslena.

Tento aktivní trend lze získat pomocí metody Trends(-4).

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TrendActive = 2;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice