Promotic

TimeSetType - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Typ vstupních hodnot času v metodách prohlížeče.
Pokud nějaká metoda nebo vlastnost prohlížeče má jako vstupní parametr čas, pak před voláním této metody lze nastavit pomocí vlastnosti TimeSetType, zda s jedná o "lokální čas", "zimní čas" nebo "letní čas".
Syntaxe:
Long TimeSetType
Hodnoty:
1 (přednastaveno) - Vstupní čas je "lokální čas", tzn. čas v letním období je posunut o 1 hodinu dopředu oproti zimnímu času.
2 - Vstupní čas je "zimní čas".
3 - Vstupní čas je "letní čas".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nType = oTView.TimeSetType;   // Čtení z vlastnosti

oTView.TimeSetType = 2;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice