Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ZoomTime - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Změna rozsahu, délky (zoomu) prohlížeče v časové ose.
Syntaxe:
Empty ZoomTime(Long nType, Long nFixed, Variant vPar1, Variant vPar2)
Volání:
oTView.ZoomTime nType, nFixed, vPar1, vPar2
Parametry:
nType(Long) Typ zadání rozsahu. Viz konfigurátor "Rozsah časové osy".
1 - vPar1, vPar2 je nový čas levého a pravého okraje prohlížeče (typu Date).

Pokud je časovou osou zobrazován relativní čas (není zobrazován datum, na časové ose je metodou nastavován čas například od 0 sec do 10 sec), pak je nutno nastavovat čas explicitně:

oTView.ZoomTime(1, 1, CDate(0), CDate(10/24/3600))
= odpovídá rozsahu časové osy od 0 do 10 sekund.
10,11 - Zmenšení, zvětšení rozsahu automaticky dle tabulky.

Parametry vPar1, vPar2 nastavit na 0.

20 - Změna zoomu se zachováním času dle parametru nFixed.

V parametru vPar1 je násobek aktuální délky časové osy, například 2=zvětšeni rozsahu, 0.5=zmenšení rozsahu. vPar2 nastavit na 0.

21 - Změna zoomu se zachováním času dle parametru nFixed.

V parametru vPar1 je nový rozsah, zadává se reálné číslo odpovídající násobku počtu dní, například 2 znamená rozsah dvou dní, 0.5 znamená rozsah 12 hodin, 1/24/60 znamená rozsah 1 minuta, atd.

Parametr vPar2 nastavit na 0.

nFixed(Long) Určuje nehybné části při zoomu.

Pokud je nType=1, pak se hodnota parametru nFixed nebere v úvahu.

1 - Zoom se zachováním času levého okraje
2 - Zoom se zachováním času pravého okraje
3 - Zoom se zachováním času středu
4 - Zoom se zachováním času kursoru
vPar1(Variant) Význam podle nastavení nType.
vPar2(Variant) Význam podle nastavení nType.
Poznámka:

Metoda se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice