Update cookies preferences
Promotic

ZoomTime - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Změna rozsahu, délky (zoomu) prohlížeče na časové ose.
Syntaxe:
Empty ZoomTime(Long nType, Long nFixed, Variant vPar1, Variant vPar2)
Parametry:
nType(Long) Typ zadání rozsahu. Viz konfigurátor "Rozsah časové osy".
1 - vPar1, vPar2 je nový čas levého a pravého okraje prohlížeče (typu Date).
Pokud na časové ose je zobrazován relativní čas (není zobrazován datum, na časové ose je metodou nastavován čas například od 0 sec do 10 sec), pak je nutno nastavovat čas explicitně:
oTView.ZoomTime(1, 1, 0, 10/24/3600)
= odpovídá rozsahu časové osy od 0 do 10 sekund.
10,11 - Zmenšení, zvětšení rozsahu automaticky podle tabulky.
Parametry vPar1, vPar2 nastavit na 0.
20 - Změna zoomu se zachováním času podle parametru nFixed.
V parametru vPar1 je násobek aktuální délky časové osy, například 2=zvětšeni rozsahu, 0.5=zmenšení rozsahu. vPar2 nastavit na 0.
21 - Změna zoomu se zachováním času podle parametru nFixed.
V parametru vPar1 je nový rozsah, zadává se reálné číslo odpovídající násobku počtu dnů, například 2 znamená rozsah dvou dnů, 0.5 znamená rozsah 12 hodin, 1/24/60 znamená rozsah 1 minuta, atd.
Parametr vPar2 nastavit na 0.
nFixed(Long) Určuje nehybné části při zoomu.
Pokud je nType=1, pak hodnota parametru nFixed se nebere v úvahu.
1 - Zoom se zachováním času levého okraje
2 - Zoom se zachováním času pravého okraje
3 - Zoom se zachováním času středu
4 - Zoom se zachováním času kursoru
vPar1(Variant) Význam podle nastavení nType.
vPar2(Variant) Význam podle nastavení nType.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad1:
Nastavení času pravého i levého okraje:
vlevo: současný čas - 10 minut
vpravo: současný čas
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ZoomTime(1, 1, Pm.Time - 1/24/6, Pm.Time);
oTView.Draw();
Příklad2:
Nastavení rozsahu časové osy na 1 hodinu se zachováním času levého okraje.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ZoomTime(21, 1, 1/24, 0);
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.