Promotic

Grafický režim - konfigurační okno

Popis:
Tyto konfigurátory nastavují grafický vzhled.
Konfigurátory:
Barva pozadíBarva pozadí prohlížeče.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.BackgroundColor.
Typ kurzoruTyp kurzoru, jeho vzhled.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.CursorType.
0 - žádný
1 - plný kříž
2 - svislá čára
Barva kurzoruBarva kurzoru.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.CursorColor.
Zobrazit čas kurzoruUmístění popisku času kurzoru.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.CursorTimeLocation.
0 - nezobrazuje se
1 - zobrazuje se dole uvnitř plochy grafů
2 - zobrazuje se nahoře uvnitř plochy grafů
Barva popisku času kurzoruBarva popisku času kurzoru.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.CursorTimeColor.
Povolit kurzor při autoposunuPovoluje kurzor i při zapnutém autoposunu.
Při dotazu žádat jen nutná data (optimalizovaně)Pokud volba je zapnuta, pak prohlížeč žádá trend server jen o nutná data, například při posunu časové osy o 1/4 délky bude prohlížeč žádat jen o data odpovídající této čtvrtině délky časové osy. Zbylá data má prohlížeč v bufferu od minulých dotazů.
Pokud volba je vypnuta, pak prohlížeč žádá při dotazu vždy o všechna data odpovídající celé délce časové osy.
Oblast vykreslování trendů
Pozice XX-ová pozice plochy grafu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.X.
Pozice YY-ová pozice plochy grafu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Y.
Šířka DxŠířka plochy grafu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Dx.
Výška DyVýška plochy grafu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Dy.
BarvaBarva plochy grafu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Color.
Typ třírozměrnostiTyp třírozměrnosti plochy grafu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Type3D.
0 - žádný
1 - vystouplý
2 - zanořený
3 - 3D obrys
4 - jednoduchá čára
Šířka třírozměrnostiŠířka 3-rozměrnosti plochy grafu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Width3D.
Rozsahy časové a hodnotové osy
Rozsah časové osyRozsah (délka) časové osy prohlížeče.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.ZoomTime.
Minimální rozsah časové osyMinimální rozsah (délka) časové osy prohlížeče (nelze nastavit menší).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.TimeZoomMin.
Maximální rozsah časové osyMaximální rozsah (délka) časové osy prohlížeče (nelze nastavit větší).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.TimeZoomMax.
Maximální rozsah časové osy pro popisky hodnotMaximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení hodnot bodů.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForValues.
Maximální rozsah časové osy pro zobrazení bodůMaximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení bodů.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForPoints.
Rozsah hodnotové osyTyp nastavení rozsahu (minimum a maximum) hodnotové osy.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmgTrendViewer.ValueZoomMode.
1 - každý trend podle svého minima a maxima - Vlastnost ValueMin a ValueMax se automaticky nenastavuje. To znamená, že:
- Vlastnost ValueMin bude nastavena podle konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Minimum".
- Vlastnost ValueMax bude nastavena podle konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Maximum".
2 - automaticky minimum, každý trend zvlášť - Vlastnost ValueMin se nastavuje automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu. Vlastnost ValueMax se automaticky nenastavuje.
3 - automaticky maximum, každý trend zvlášť - Vlastnost ValueMin se automaticky nenastavuje. Vlastnost ValueMax se nastavuje automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu.
4 - automaticky minimum a maximum, každý trend zvlášť - Vlastnost ValueMin a ValueMax se nastavuje automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu.
5 - automaticky minimum, stejné pro všechny trendy - Vlastnost ValueMin se nastavuje automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMin je pro všechny trendy stejné). Vlastnost ValueMax se automaticky nenastavuje.
6 - automaticky maximum, stejné pro všechny trendy - Vlastnost ValueMin se automaticky nenastavuje. Vlastnost ValueMax se nastavuje automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMax je pro všechny trendy stejné).
7 - automaticky minimum a maximum, stejné pro všechny trendy - Vlastnost ValueMin a ValueMax se nastavuje automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMin a ValueMax je pro všechny trendy stejné).

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.