Promotic

AutoscrollType - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Typ automatického skrolování (tzn. automatického posunu časové osy) při zapnutém autoposunu (při nastavení vlastnosti Autoscroll na true)
Syntaxe:
Long AutoscrollType
Hodnoty:
0 - Nescrolluje se
10 - Pokud čas nejnovější hodnoty trendu překročí čas hrany, pak se skroluje na tento čas.
11 (přednastaveno) - Pokud čas nejnovější hodnoty trendu překročí čas hrany, pak se skroluje o AutoscrollSize, podle AutoscrollSizeUnit.
20 - Pokud aktuální čas překročí čas hrany, pak se skroluje na tento čas.
21 - Pokud aktuální čas překročí čas hrany, pak se skroluje o AutoscrollSize, podle AutoscrollSizeUnit.
30 - Skroluje se vždy při tiknutí vnitřního časovače, jehož perioda je dána nastavením AutoscrollRate, skroluje se o velikost definovanou v AutoscrollSize podle AutoscrollSizeUnit.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ autoposunu" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nAutoType = oTView.AutoscrollType;   // Čtení z vlastnosti
oTView.AutoscrollType = 11;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.