Promotic

AutoscrollSize - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vlastnost určuje, o kolik skrolovat (posunutí časové osy).
Syntaxe:
Double AutoscrollSize
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Velikost posunu" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Význam je podle vlastnosti AutoscrollSizeUnit (násobek velikosti stránky, čas v sekundách, nejkratší perioda, ...).
Čas, kdy se zaskroluje nebo zda se vůbec má skrolovat, je dán nastavením vlastnosti AutoscrollType.
Skroluje se pouze pokud vlastnost Autoscroll je nastavena na true.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nAutoSize = oTView.AutoscrollSize;   // Čtení z vlastnosti
oTView.AutoscrollSize = 0.2;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.