Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoscrollSize - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vlastnost určuje, o kolik skrolovat (posunout časovou osu).
Syntaxe:
Double AutoscrollSize
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Velikost posunu" tohoto objektu.

Význam je dle vlastnosti AutoscrollSizeUnit (násobek velikosti stránky, čas v sekundách, nejkratší perioda, ...).

Čas, kdy se zaskroluje nebo zda se vůbec má skrolovat, je dán nastavením vlastnosti AutoscrollType.

Skroluje se pouze pokud vlastnost Autoscroll je nastavena na true.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nAutoSize = oTView.AutoscrollSize;  //čtení

oTView.AutoscrollSize = 0.2;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice