Promotic

CompressType - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Typ výpočtu pro kompresi dat.
Syntaxe:
String CompressType
Hodnoty:
avg - Průměr. Počítano jako součet všech hodnot dělený počtem těchto hodnot.
avgweighted - Vážený průměr. Počítano jako součet všech hodnot násobených jejich váhou (hodnota má tím větší váhu, čím déle trvala) a tento součet je dělen celkovou délkou časového rozpětí, přes který je výpočet prováděn.
min - Minimum. Vrací hodnota minima z intervalu.
max - Maximum. Vrací hodnota maxima z intervalu.
minmax (přednastaveno) - Minimum a maximum. Vrací dvě hodnoty: jedna je hodnota minimální v intervalu a druhá maximální v intervalu.
sum - Součet. Vrací součet všech hodnot v intervalu.
count - Počet. Vrací počet všech hodnot v intervalu.
first - První hodnota. Vrací první hodnotu v intervalu.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ přepočtu" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Pokud aktuální rozsah časové osy (TimeMax - TimeMin) překročí hodnotu TimeZoomMinForCompress a zároveň počet bodů uchovaných trend serverem (objektem PmaTrendGroup) v tomto rozsahu překročí hodnotu PointsMaxVisibleCount, pak server trendů provádí přepočet hodnot, do prohlížeče je vráceno pouze PointsMaxVisibleCount bodů vypočtených podle zde zadané metody CompressType.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var sCompressType = oTView.CompressType;   // Čtení z vlastnosti
oTView.CompressType = "minmax";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.