Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeFormat - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Formát hodnot sloupce času v tabulkovém módu.

Zadaní této vlastnosti se liší podle nastavení vlastnosti TableTimeFormatType:

Pokud je 10, pak hodnoty jsou časy a do TableTimeFormat se nastavuje formátovací předpis v podobě, například "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T", kde:

d=den (01-31),
m=měsíc (01-12),
Y=rok (např. 2020),
H=hodina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - lze zadat %nT, kde n je počet cifer 1, 2 nebo 3

Kterýkoli znak %d, %m, %Y, %M, ... lze vynechat a tak v zobrazení vynechat odpovídající položku času.

Počáteční hodnota je řetězec "%d.%m.%Y %H:%M:%S".

Syntaxe:
Variant TableTimeFormat
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Formát času" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTableTimeFormat = oTView.TableTimeFormat;  //čtení

oTView.TableTimeFormat = "%d.%m.%Y %H:%M:%S";  //zápis
Příklad2:
Viz příklad v popisu vlastnosti TableTimeFormatType
Příklad3:
Viz příklad v popisu metody TableTimeColumnWidth
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice