Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt tvPoints (TrendViewer body)

Popis:
Viz: tvPoints - Podrobný popis objektu

Objekt tvPoints drží v sobě buffer datových bodů (jeden datový bod tvoří čas, hodnotu a atribut bodu) trendu.
Vlastnosti a metody:
AddPoints Přidá jeden datový bod nebo pole datových bodů
Avg Vrací průměr vypočtený z hodnot podle parametru
Count Počet hodnot
GetIndexByTime Vyhledá index datového bodu podle zadaných parametrů
GetTimeArray Pole časů datových bodů z bufferu
GetTimeByIndex Vrací čas i-tého datového bodu
GetTimeByTime Vyhledání času datového bodu (pole časů) podle zadaných parametrů
GetValueArray Pole hodnot datových bodů z bufferu
GetValueByIndex Vrací hodnotu i-tého datového bodu
GetValueByTime Vyhledání hodnoty (více hodnot) datového bodu podle zadaných parametrů
Max Vrací maximum vypočtené z hodnot podle parametru
Min Vrací minimum vypočtené z hodnot podle parametru
RemoveAll Smazaní všech datových bodů
RemovePoints Smazaní datových bodů z bufferu
Sum Vrací součet vypočtený z hodnot podle parametru
TimeOffset Posun časů bodů trendu
Viz také:
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice