Promotic

Objekt tvPoints (TrendViewer body)

Popis:
Viz: tvPoints - Podrobný popis objektu

Objekt tvPoints drží v sobě buffer datových bodů (jeden datový bod tvoří čas, hodnotu a atribut bodu) trendu.
Vlastnosti a metody:
AddPoints()Přidá jeden datový bod nebo pole datových bodů
Avg()Vrací průměr vypočtený z hodnot podle parametru
Count()Počet hodnot
GetIndexByTime()Vyhledá index datového bodu podle zadaných parametrů
GetTimeArray()Pole časů datových bodů z bufferu
GetTimeByIndex()Vrací čas i-tého datového bodu
GetTimeByTime()Vyhledá čas datového bodu (pole časů) podle zadaných parametrů
GetValueArray()Pole hodnot datových bodů z bufferu
GetValueByIndex()Vrací hodnotu i-tého datového bodu
GetValueByTime()Vyhledá hodnotu (více hodnot) datového bodu podle zadaných parametrů
Max()Vrací maximum vypočtené z hodnot podle parametru
Min()Vrací minimum vypočtené z hodnot podle parametru
RemoveAll()Smazaní všech datových bodů
RemovePoints()Smazaní datových bodů z bufferu
Sum()Vrací součet vypočtený z hodnot podle parametru
TimeOffsetPosun časů bodů trendu
Viz také:
- tvTrend.Points (vlastnost)
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.