Update cookies preferences
Promotic

tvPoints - Podrobný popis objektu

Viz: objekt tvPoints.

Objekt tvPoints v sobě drží buffer datových bodů trendu (jeden datový bod tvoří čas, hodnotu a atribut bodu). Pokud objekt tvTrend je připojen k nějakému zdroji dat voláním metody tvTrend.Connect, pak je tento buffer plněn automaticky při každém posunu na časové ose prohlížeče nebo při volání metody PmgTrendViewer.ReadData.
Buffer datových bodů lze ovládat - přidávat, mazat, přepisovat datové body pomocí metod tohoto objektu. Toto je zejména výhodné, pokud objekt tvTrend se nepřipojuje k žádnému zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup). Pak lze například voláním metody AddPoints naplnit buffer a lze použít i možnosti toto plnění provést v události onReadData prohlížeče, která je vyvolána kdykoliv se provede posun/zoom časové osy.

Příklad1:
Zjistí pole bodů (časů a hodnot) ve viditelné části prohlížeče.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var aValues = oPoints.GetValueArray("visible");
var aTimes = oPoints.GetTimeArray("visible");

Pm.Debug(aValues.GetItem(0));
Pm.Debug(aTimes.GetItem(0));
Pm.Debug(oPoints.Min("visible"));
Pm.Debug(oPoints.Max("visible"));
Pm.Debug(oPoints.Count("visible"));
Příklad2:
Nechť objekt tvTrend není připojen ke zdroji dat (v příkladu je to objekt s identifikátorem t1). Buffer pro zobrazení je plněn pomocí metod.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tNow = Pm.Time;
var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var vTimes = Pm.Array1(tNow-3/24, tNow-2/24, tNow-1/24, tNow);
var vValues = Pm.Array1(34, 56.6, 13.3, 98);
oTView.TimeSetType = 1;
oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 1);
oTView.Draw();
Viz také:
- tvTrend.Points (vlastnost)
© MICROSYS, spol. s r.o.