Promotic

Points - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Objekt typu tvPoints - množina načtených bodů s časovými známkami, jejichž průběh je vykreslován.
Syntaxe:
Object Points
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Příklad spočítá průměrnou hodnotu všech bodů trendu "t1" ve viditelné oblasti prohlížeče.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var nAverage = oPoints.Avg("visible");
© MICROSYS, spol. s r.o.