Update cookies preferences
Promotic

Graphs - metoda objektu tvTrend

Popis:
Vrací nIndex-tý objekt typu tvGraph.
Vrací pouze objekty, které byly zkonstruovány projektantem například voláním metody AddGraph, nevrací základní objekt GraphDefault.
Syntaxe:
Object Graphs(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Index do pole projektantsky zkonstruovaných objektů tvGraph
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Pokud objekt zadaný v parametru nIndex neexistuje, pak vlastnost vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (viz příklad). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
- tvTrend.GraphsCount (vlastnost)
Příklad:
Nastavení vlastnosti Color (barva čáry průběhu trendu) 0-tému projektantsky zkonstruovanému objektu typu tvGraph v trendu s názvem "t1".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraph = oTView.Trends("t1").Graphs(0);
if (oGraph)
{
oGraph.Color = "#00ff00";   // nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
}
else
{
// ... error
}
© MICROSYS, spol. s r.o.