Update cookies preferences
Promotic

ResetType - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Typ kreslení neplatných oblastí.
Neplatná oblast trendu je časový rozsah, kdy aplikace byla zastavena nebo nastal jiný výpadek v runtime. První bod trendu po znovuspuštění aplikace má nastaven atribut reset.
Syntaxe:
Long ResetType
Hodnoty:
0 - Neplatná oblast (oblast resetu) se nekreslí vůbec
1 - Neplatná oblast (oblast resetu) se kreslí běžným způsobem, jako by reset nebyl.
2 (přednastaveno) - Systémové kreslení neplatných oblastí přerušovanou čarou tloušťky 1 stejné barvy jako GraphDefault
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);

var nResetType = oTrend.ResetType;   // Čtení z vlastnosti
oTrend.ResetType = 0;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.26: Nová volba 1 kreslící oblast resetu běžným způsobem.
© MICROSYS, spol. s r.o.