Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddGraph - metoda objektu tvTrend

Popis:
Vytvoří nový objekt typu tvGraph (nástroje pro kreslení průběhu trendů) a přidá ho do pole objektů tvGraph (pole je přístupné metodou Graphs).

Metoda pomocí parametru sValidityFce nastavuje funkci platnosti objektu tvGraph.

Syntaxe:
Object AddGraph(Variant vGraph, Long nStyle, String sValidityFce)
Parametry:
vGraph(Variant) Způsob vzniku nového objektu tvGraph
1 - Graf vznikne kopií základního grafu
nStyle(Long) je nevyužito. Nastavit vždy na 0
sValidityFce(String) Parametr nastavuje funkci platnosti objektu.

Lze zadat jen předdefinované řetězce, viz tvGraph.SetValidityFce.

Pokud je zadán prázdný řetězec "", pak vznikne objekt tvGraph s funkcí platnosti "AlwaysFalse".

Vrácená hodnota:
Vrací vytvořený objekt tvGraph nebo pokud se objekt nepovedlo vytvořit, pak vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
Metoda vytvoří nový objekt typu tvGraph s přednastaveným ID, viz tvGraph.ID.

Nový objekt typu tvGraph s přednastaveným ID lze také vytvořit v konfigurátoru "Vzhled > Přidat".

Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");
Příklad2:
Viz příklady v popisu objektu tvTrend - Podrobný popis objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice