Promotic

GraphsCount - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Vrací počet objektů tvGraph.
Do tohoto počtu se nezapočítává implicitní objekt GraphDefault.
Syntaxe:
Long GraphsCount
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvTrend.AddGraph (metoda)
- tvTrend.Graphs (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nGraphs = oTrend.GraphsCount;   // Čtení z vlastnosti
}
© MICROSYS, spol. s r.o.