Update cookies preferences
Promotic

ConnectionServer - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Adresa serveru trendů (aplikace PROMOTIC), ke kterému je zobrazovaný trend připojen.
Syntaxe:
Variant ConnectionServer
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Připojení ke zdroji dat > Server > Adresa" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Po zápisu do této vlastnosti je nutno volat metodu Connect s parametrem nType=0.

Pokud vlastnost ConnectionType je 1 (lokální připojení), pak do vlastnosti je potřeba nastavit řetězec "local".
Pokud vlastnost ConnectionType je 2 (připojení k serveru jiné aplikace), pak je nutno nastavit do vlastnosti text typu: "http://computer/trend, kde computer je obvykle název vzdáleného počítače (pro intranet), trend je název Web komponenty trendů v aplikaci na počítači computer.
Viz také:
Příklad1:
když lokální připojení
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTrend.ConnectionServer = "local";
 
když připojení k serveru jiné aplikace
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTrend.ConnectionServer = "http://computer/trend";
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sServer = oTrend.ConnectionServer;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.