Promotic

EnabledInTable - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Nastavení/zjištění zda daný objekt tvTrend bude viditelný v tabulkovém módu.
Syntaxe:
Boolean EnabledInTable
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

Nastavení vlastnosti na true (výchozí hodnota) znamená viditelnost.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var bEnabledInTable = oTrend.EnabledInTable;   // Čtení z vlastnosti
// nebo
oTrend.EnabledInTable = false;   // Zápis do vlastnosti
}
© MICROSYS, spol. s r.o.