Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EnabledInTable - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Nastavení/zjištění zda daný objekt tvTrend bude viditelný v tabulkovém módu.
Syntaxe:
Boolean EnabledInTable
Volání:
oTrend.EnabledInTable = b
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

 
Nastavení vlastnosti na true (přednastavená hodnota) znamená viditelnost.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
oTrend.EnabledInTable = false;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice