Promotic

DrawAfterPointsType - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Typ kreslení predikce do budoucna.
Pokud prohlížeč zobrazuje i poslední natrendovanou hodnotu (poslední hodnotu v bufferu objektu tvPoints), pak predikce umožňuje vykreslit čáru od tohoto bodu do budoucna.
Predikce je vykreslována jen objekty tvGraph s nastavením vlastnosti tvGraph.Type na "Stairs", "StairsHoriz" nebo "Const(x)".
Syntaxe:
Long DrawAfterPointsType
Hodnoty:
0 - predikce se nevykresluje
1 - predikce se vykresluje vodorovnou čarou od posledního bodu do budoucnosti
2 (přednastaveno) - predikce se vykresluje vodorovnou čarou od posledního bodu do aktuálního času
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
oTrend.DrawAfterPointsType = 1;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.