Promotic

Type - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ zobrazení průběhu trendu.
Syntaxe:
String Type
Hodnoty:
"Linear" (přednastaveno) - Spojitý, datové body objektu tvPoints jsou spojený jednoduchou čarou
"Stairs" - Schodovitý, datové body objektu tvPoints jsou spojeny vodorovnou a svislou lomenou čarou
"StairsHoriz" - Schodovitý, od minulé hodnoty se liší tím, že nejsou vykresleny svislé čáry
"Bar" - Jednoduchý sloupec sloupec
"3DBar" - Třírozměrný sloupec
"Const(x)" - Konstantní funkce. x je reálná hodnota, ve které bude vykreslena vodorovná čára bez ohledu na to, zda objekt tvPoints má načteny nějaké datové body nebo nemá.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Typ grafu" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.

Pokud objekt tvGraph vykresluje i nejnovější, respektive nejstarší datový bod ze všech bodů načtených v objektu tvPoints, pak vlastnosti tvTrend.DrawAfterPointsType a tvTrend.DrawBeforePointsType určují, zda objekt tvGraph má vykreslovat i predikci do budoucna, respektive do minula (predikce je možná jen u typů "Stairs", "StairsHoriz" a "Const(x)" a rozumí se jí vykreslení vodorovné čáry do budoucna, respektive do minulosti).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var sType = oGraphDef.Type;   // Čtení z vlastnosti
oGraphDef.Type = "Stairs";
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.