Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsColor - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva značky datového bodu trendu.
Syntaxe:
String PointsColor
Volání:
nastavení barvy jako RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
oGraph.PointsColor = "#00ff00"
sColor = oGraph.PointsColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Body > Barva" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.

Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.PointsColor = "#00ff00";
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice