Promotic

TableFormat - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Formát sloupce hodnot v tabulkovém módu.
Syntaxe:
Variant TableFormat
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Tabulkový mód > Formát > Hodnota" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Počáteční hodnota je text "%4.f".

Zadání této vlastnosti se liší podle nastavení vlastnosti TableFormatType:
Pokud má hodnotu 10, pak do TableFormat se nastavuje formátovací předpis v podobě například "%x.yf", kde x=maximální počet míst, y=z počtu x míst je nejvýše y desetinných míst.
Pokud má hodnotu 1, pak do TableFormat se nastavuje maximální počet desetinných míst.
Příklad1:
Formát zobrazení je reálné číslo s maximálním počtem desetinných míst 2.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraph = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var vTableFormat = oGraph.TableFormat;   // Čtení z vlastnosti
// Zápis do vlastnosti
oGraph.TableFormatType = 1;
oGraph.TableFormat = 2;
Příklad2:
Formát zobrazení je reálné číslo s maximálním počtem 8 cifer, z toho 2 desetinná místa.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.TableFormatType = 10;
oGraph.TableFormat = "8.2f";
© MICROSYS, spol. s r.o.