Update cookies preferences
Promotic

FillColor2 - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva výplně grafu.
Tato barva je použita pro vyplňování pouze pokud vlastnost FillType je nastavena na 11 nebo 12, tzn. na typ výplně, který používá více barev pro vyplňování plochy grafu.
Syntaxe:
String FillColor2
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Výplň > Barva2" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.FillColor2 = "#00ff00";   // Zápis do vlastnosti
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.