Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FillColor2 - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva výplně grafu. Tato barva je použita pro vyplňování pouze pokud vlastnost FillType je nastavena na 11 nebo 12, tzn. na typ výplně, který používá více barev pro vyplňování plochy grafu.
Syntaxe:
String FillColor2
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Výplň > Barva2" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.

Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.FillColor2 = "#00ff00";  //zápis
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice