Promotic

Visible - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Viditelnost oblasti průběhu trendu.
Syntaxe:
Boolean Visible
Hodnoty:
true - Oblast je viditelná
false - Oblast je neviditelná
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Viditelnost průběhu" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost zatím není funkční ve Web obrazech
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Viz také:
- tvGraph.PointsVisible (vlastnost)
- tvTrend.PointsVisible (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var bVisible = oGraphDef.Visible;   // Čtení z vlastnosti
oGraphDef.Visible = true;   // Zápis do vlastnosti
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.