Promotic

Visible - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Widoczność obszaru przebiegu trendu.
Składnia:
Boolean Visible
Wartości:
true - Obszar jest widzialny
false - Obszar jest niewidzialny
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Widoczność przebiegu" tego obiektu.
 
Właściwość ta na razie nie działa w Web panelach
 
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Patrz również:
- tvGraph.PointsVisible (właściwość)
- tvTrend.PointsVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var bVisible = oGraphDef.Visible;   // Odczyt z właściwości
oGraphDef.Visible = true;   // Zapis do właściwości
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.