Promotic

Width - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Szerokość linii (słupka, ...) wykresu (w pikselach) w zależności od ustawienia właściwości Type.
Składnia:
Long Width
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Linia > Szerokość" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
 
Szerokość musi być większe lub równe 1.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var nWidth = oGraphDef.Width;   // Odczyt z właściwości
oGraphDef.Width = 2;   // Zapis do właściwości
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.