Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Color - wlaściwość obiektu tvGraph

Opis:
Kolor linii wykresu.
Składnia:
String Color
Wołanie:
oGraph.Color = "#00ff00" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oGraph.Color 'w sColor jest RGB String w postaci "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".

Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.

Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do serwera trendów (np. przy pomocy wywołanie metody Connect), wtedy właściwość można ustawić na wartość "$default". Wtedy wartość właściwości jest wczytana z obiektu PmaTrendGroup z konfiguratora "Kolor".

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice