Update cookies preferences
Promotic

TableFormatType - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Typ określania formatu wartości w trybie tabelkowym.
Do ustawienia formatu wartości jest konieczne ustawić właściwości TableFormatType oraz TableFormat.
Składnia:
Long TableFormatType
Wartości:
1 - TableFormat określa liczbowo ilość miejsc dziesiętnych.
10 (domyślnie) - TableFormat określa regułę formatowania języka C.
25 - Wartość przedstawia czas i powinna być wyświetlona według ustawienia formatu czasu. Patrz PmgTrendViewer.TableTimeFormatType oraz PmgTrendViewer.TableTimeFormat.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb tabelkowy > Format > Typ" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
- tvGraph.TableFormat (właściwość)
Przykład1:
Wartości będą wyświetlane z dokładnoscią najwyżej dwu miejsc dziesiętnych.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraph = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraph.TableFormatType = 1;
oGraph.TableFormat = 2;
Przykład2:
Format wyświetlenia jest liczba rzeczywista o maksymalnej ilości 8 cyfr, z tego 2 miejsca dziesiętne.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oGraph.TableFormatType = 10;
oGraph.TableFormat = "8.2f";

Historia:
Pm8.03.14: Nowa wartość (25) właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.