Promotic

TableAlign - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Typ wyrównania wartości w kolumnach w trybie tabelkowym. Wyrównuje kolumnę do obiektu tvTrend, do korego należy ten obiekt tvGraph.
Składnia:
Long TableAlign
Wartości:
0 - wlewo
1 - Na środek
2 (domyślnie) - W prawo
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Patrz również:
- tvGraph.TableFormatType (właściwość)
- tvGraph.TableFormat (właściwość)
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var nTableAlign = oGraphDef.TableAlign;   // Odczyt z właściwości
oGraphDef.TableAlign = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.