Update cookies preferences
Promotic

TableFormat - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Format kolumny wartości w trybie tabelkowym.
Składnia:
Variant TableFormat
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb tabelkowy > Format > Wartość" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Wartość początkowa jest tekst "%4.f".

Określenie tej właściwości jest różne w zależności według ustawienia właściwości TableFormatType:
Jeżeli posiada wartość 10, wtedy do TableFormat jest zapisywana reguła formatowania w formie na przykład "%x.yf", gdzie x=maksymalna ilość miejsc, y=z ilości x mijesce jest najwyżej y miejsc dziesiętnych.
Jeżeli posiada wartość 1, wtedy do TableFormat jest zapisywana maksymalna ilość miejsc dziesiętnych.
Patrz również:
- tvGraph.TableFormatType (właściwość)
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
Przykład1:
Format wyświetlenia jest liczba rzeczywista o maksymalnej ilości miejsc dziesiętnych równej 2.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraph = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var vTableFormat = oGraph.TableFormat;   // Odczyt z właściwości
// Zapis do właściwości
oGraph.TableFormatType = 1;
oGraph.TableFormat = 2;
Przykład2:
Format wyświetlenia jest liczba rzeczywista o maksymalnej ilości 8 cyfr, z tego 2 miejsca dziesiętne.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oGraph.TableFormatType = 10;
oGraph.TableFormat = "8.2f";
© MICROSYS, spol. s r.o.