Update cookies preferences
Promotic

PointsType - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Typ wyświetlenia znaku punktów danych trendu.
Znaki są wyświetlane, jeżeli są ustawione obie właściwości tvTrend.Visible oraz tvGraph.Visible na true.
Składnia:
Long PointsType
Wartości:
0 - wypełnione koło
1 - puste koło
2 - przekreślone koło
3 - krzyż ukośny
4 - krzyż prosty
5 - kwadrat wypełniony
6 - kwadrat pusty
7 - kwadrat przekreślony
8 - trójkąt wypełniony
9 - trójkąt pusty
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Punkty > Typ" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Patrz również:
- tvGraph.PointsSize (właściwość)
- tvGraph.PointsVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.PointsType = 8;
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.