Update cookies preferences
Promotic

FillColor2 - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Kolor wypełnienia wykresu.
Ten kolor jest wykorzystane do wypełniania tylko jeżeli właściwość FillType jest ustawiona na 11 lub 12, tzn. na typ wypełnienia, które wykorzystuje kilka kolorów do wypełniania obszaru wykresu.
Składnia:
String FillColor2
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Wypełnienie > Kolor2" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Patrz również:
- tvGraph.FillColor (właściwość)
- tvGraph.FillType (właściwość)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.FillColor2 = "#00ff00";   // Zapis do właściwości
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.