Update cookies preferences
Promotic

ID - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Identyfikator, który jednoznacznie określa obiekt tvGraph. Właściwość jest wypełniana na przykład przy powstaniu obiektu przez wywołanie metody tvTrend.AddGraph. W obiekcie tvTrend nie mogą istnieć dwa obiekty tvGraph o tym samym ID. W łańcuchu ID nie mogą występować znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki).
Składnia:
String ID
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var sID = oGraphDef.ID;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraph = oTView.Trends("t1").Graphs(0);
var sID = oGraph.ID;
© MICROSYS, spol. s r.o.