Promotic

LineType - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Typ linii, którymi jest wykreślany przebieg trendu, jeżeli jest wybrany typ Type - "Linear", "Const(x)" lub "Stairs".
Składnia:
Long LineType
Wartości:
0 - solid (linia ciągła)
1 - dash (linia przerywana _ _ _)
2 - dot (linia przerywana . . .)
3 - dash-dot (linia przerywana kropkami _ . _)
4 - dash-dot-dot (linia przerywana 2 kropkami _ .. _)
5 - brak linii
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Linia > Typ" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.LineType = 1;
oTView.Draw();

Historia:
Pm9.00.21: Nowe typy linii: 4 (linia przerywana 2 kropkami) a 5 (brak linii).
© MICROSYS, spol. s r. o.