Promotic

LineType - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ čáry, jimž je vykreslen průběh trendu, pokud je zvolen typ Type - "Linear", "Const(x)" nebo "Stairs".
Syntaxe:
Long LineType
Hodnoty:
0 - solid (čára nepřerušovaná)
1 - dash (čára přerušovaná čárkovaně _ _ _)
2 - dot (čára přerušovaná tečkovaně . . .)
3 - dash-dot (čára přerušovaná kombinovaná _ . _)
4 - dash-dot-dot (čára přerušovaná kombinovaná se dvěma tečkami _ .. _)
5 - žádná čára
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Čára > Typ" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.LineType = 1;
oTView.Draw();

Historie:
Pm9.00.21: Nové typy čáry: 4 (čára přerušovaná kombinovaná se dvěma tečkami) a 5 (žádná čára).
© MICROSYS, spol. s r.o.