Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LineType - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ čáry, jimž je vykreslen průběh trendu, pokud je zvolen typ Type - "Linear", "Const(x)" nebo "Stairs".
Syntaxe:
Long LineType
Hodnoty:
0 - solid (čára nepřerušovaná)
1 - dash (čára přerušovaná čárkovaně _ _ _)
2 - dotted (čára přerušovaná tečkovaně . . .)
3 - dash-dotted (čára přerušovaná kombinovaná _ . _)
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Čára > Typ" tohoto objektu.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.LineType = 1;
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice