Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Width - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Šířka čáry (sloupce, ...) grafu (v pixelech) v závislosti na nastavení vlastnosti Type.
Syntaxe:
Long Width
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Čára > Šířka" tohoto objektu.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.

Šířka musí být větší nebo rovno 1.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var nWidth = oGraphDef.Width;  //čtení
oGraphDef.Width = 2;  //zápis
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice