Promotic

Width - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Šířka čáry (sloupce, ...) grafu (v pixelech) v závislosti na nastavení vlastnosti Type.
Syntaxe:
Long Width
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Čára > Šířka" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
 
Šířka musí být větší nebo rovno 1.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var nWidth = oGraphDef.Width;   // Čtení z vlastnosti
oGraphDef.Width = 2;   // Zápis do vlastnosti
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.