Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableFont - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Písmo ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma..
Syntaxe:
Object TableFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tabulkový mód > Písmo" tohoto objektu.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var oFont = oGraphDef.TableFont;
oFont.Size = 8;
oFont.Bold = true;
oFont.Italic = true;
oFont.Name = "MS Sans Serif";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice