Promotic

Italic - vlastnost objektu ObjectFont

Popis:
Nastavení/zjištění kurzívy.
Syntaxe:
Long Italic
Hodnoty:
false - Písmo NENÍ psáno kurzívou
true - Písmo JE psáno kurzívou
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Font.Italic = false;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.