Update cookies preferences
Promotic

Size - vlastnost objektu ObjectFont

Popis:
Velikost písma.
Syntaxe:
Long Size
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Size = 12;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.