Promotic

SetValidityFce - metoda objektu tvGraph

Popis:
Nastaví text jako funkce platnosti pro objekt tvGraph.
Datové body trendu (viz objekt tvPoints) jsou testovány každým objektem typu tvGraph (může jich být vytvořeno v objektu tvTrend více, viz metoda tvTrend.AddGraph) a časová oblast, ve které datové body vyhovují funkci platnosti některého z grafů, je vykreslena právě tímto objektem tvGraph.
Funkci SetValidityFce není nutno obvykle volat, protože funkce platnosti je nastavena taky při vzniku objektu tvGraph při volání metody tvTrend.AddGraph, kde ji lze zadat jako parametr.
Syntaxe:
Long SetValidityFce(String sValidityFce)
Parametry:
sValidityFce(String) Textová definice podmínky, kdy se použije daný objekt tvGraph.
V následujícím textu se za val dosazuje reálné číslo a xx má následující významy:
gt=větší než, ge=větší nebo rovno, eq=rovno, le=menší nebo rovno, lt=menší než.
"LimitVal(xx;val)" - Objekt tvGraph se použije, pokud hodnoty datových bodů v objektu tvPoints překročí (jsou rovny, podkročí, viz xx) reálnou hodnotu val.
Příklad: "LimitVal(gt;100)"
"LimitTrend(xx;t1)" - Objekt tvGraph se použije, pokud hodnoty datových bodů v objektu tvPoints překročí (jsou rovny, podkročí, viz xx) hodnoty datových bodů jiného trendu, jehož tvTrend.ID je rovno t1.
Příklad: "LimitTrend(gt;t1)"
"LimitTrendCompare(xx;t1;val)" - Objekt tvGraph se použije, pokud hodnoty datových bodů jiného trendu (tvTrend.ID je rovno t1) překročí (jsou rovny, podkročí, viz xx) reálnou hodnotu val.
Příklad: "LimitTrendCompare(gt;t1;100)"
"AlwaysTrue" - Objekt tvGraph se použije vždy.
"AlwaysFalse" - Objekt tvGraph se s tímto nastavením nikdy nepoužije.
Toto nastavení slouží např. k "vyblokování" objektu tvGraph. Lze tak např. připravit více objektů tvGraph, každý s nastavením "AlwaysFalse" a pak dynamicky jen jeden povolit s nastavením např. "AlwaysTrue".
Vrácená hodnota:
0 - Syntaktická chyba. Funkce platnosti nebyla nastavena.
1 - Funkce platnosti "AlwaysFalse" byla nastavena v pořádku.
2 - Jiná funkce platnosti byla nastavena v pořádku.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Přednastavené hodnoty funkce platnosti jsou uvedeny v konfigurátoru "tvTrend > Vzhled > Platnost".
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "");
var nRet = oGraph.SetValidityFce("LimitVal(gt;100)");

if (nRet > 0)
{
// OK
}
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.SetValidityFce("LimitTrend(gt;t1)");
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.SetValidityFce("LimitTrendCompare(gt;t1;0)");
© MICROSYS, spol. s r.o.