Promotic

ValuesVisible - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Viditelnost hodnot datových bodů trendu.
Syntaxe:
Boolean ValuesVisible
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Popisky hodnot" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
 
Hodnoty jsou vykreslovány, pokud vlastnost je nastavena na true. Zároveň musí být aktuální délka časové osy (rozdíl vlastností PmgTrendViewer.TimeMax a PmgTrendViewer.TimeMin) menší než je hodnota vlastnosti PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForValues.
Viz také:
Příklad:
Nastavení viditelnosti zobrazení hodnot bodů jednotlivým objektům tvGraph. Hodnoty bodů budou zobrazeny pouze pokud aktuální délka časové osy bude menší než hodnota vlastnosti PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForValues, tzn. 1min30sec.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oTView.TimeZoomMaxForValues = "1min30sec";
oTrend.GraphDefault.ValuesVisible = true;
if (oGraph)
{
oGraph.ValuesVisible = true;
oTView.Draw();
}
© MICROSYS, spol. s r. o.